Foto: Hannah Kipje

Nijmegen in 2030: Prijswinnende Architectuur en het Klimaatvraagstuk

| Luus Veeken

Het jaar 2030 lijkt nog ver weg, maar is dat niet. Voor een adequaat antwoord op het klimaatvraagstuk moet ook in Nijmegen immens veel gebeuren. In aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen organiseerden LUX en het Architectuurcentrum Nijmegen op 29 januari een avond over de inrichting van onze stad in 2030. Centraal thema daarbij was het klimaatvraagstuk. Naast een debat met lokale politici, werd ook de tweejaarlijkse Architectuurprijs Nijmegen uitgereikt.

Pauzelandschap

Wel eens gehoord van een pauzelandschap? Als opwarmertje neemt landschapsarchitect Clem Sorée zijn toehoorders mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Hij legt uit dat een pauzelandschap een landschap is dat tijdelijk wordt ingezet om energie te leveren, bijvoorbeeld door het plaatsen van windmolens, maar dat later voor andere doeleinden bestemd is, bijvoorbeeld voor woningbouw. Ook laat Sorée zien dat ultrahoge windmolens die goed ingepast zijn in het landschap, de horizon minder vervuilen. Werk aan de winkel voor landschapsarchitecten!

Architectuurprijs Nijmegen voor Tandheelkunde Radboud UMC

Na de boeiende inleiding van Clem Sorée kent juryvoorzitter Fred Schoorl de Architectuurprijs Nijmegen toe. Eerste prijs is voor het gerenoveerde tandheelkundegebouw van het RadboudUMC, ontworpen door Architectenbureau INBO. De voorbeeldfunctie van het gerenoveerde gebouw is doorslaggevend voor de jury. Volgens hen is het bouwwerk een pleidooi voor het vaker hergebruiken van gebouwen uit deze categorie. Ook de binnenkant kan de jury bekoren. ‘De tapijten, de verlichting en de uitsparingen zijn een feest.’


Foto: Hannah Kipje

Eervolle vermelding voor Kloostertuin Brakkestein

Een eervolle vermelding krijgt de Kloostertuin Brakkestein, in opdracht van de Paters Jezuïeten ontworpen door Diederendirrix, EVA architecten en Kees Tolk Ontwerp. De jury: ‘Het project straalt rust uit, is geestrijk en poëtisch. Op alle niveaus is het project excellent. Van opdrachtgever tot uitvoering, alles lijkt hier goed gegaan. Ook de verbinding met de omliggende buurt is door de fraaie, uitnodigende opzet versterkt. Daar hebben de Paters Jezuïeten moed getoond: er is prachtige publieke ruimte aan Nijmegen toegevoegd.’

Publieksprijs voor De Lentloperbrug

De publieksprijs is voor de De Lentloperbrug, naar een ontwerp van Ney & Poulissens Architects & Engineers. De brug die het eiland Veur-Lent verbindt met de oeverzijde van de Spiegelwaal wordt door de stemmers geroemd om zijn ‘gracieuze ontwerp’ en ‘het lichtspel dat ervoor zorgt dat de brug telkens weer een verrassende plek is om volop van de prachtige omgeving te kunnen genieten’.

Duurzaamheidsprijs voor Van der Valkhotel

In het jaar waarin Nijmegen de titel ‘Green Capital of Europe’ draagt wil het Architectuurcentrum Nijmegen met de duurzaamheidsprijs de aandacht vestigen op bijzondere prestaties op het gebied van duurzaamheid. Die prijs gaat vanavond naar het Van der Valkhotel in Lent. De jury noemt het erg bijzonder dat een commercieel hotelbedrijf duurzaamheid als uitgangspunt heeft genomen en hoopt dat in de familie (Van der Valk) en breder in de hotelbranche hierdoor duurzaam (en circulair) bouwen de norm wordt.

Eensgezind over noodzaak maatregelen

Na de prijsuitreiking volgt aan de hand van stellingen een politiek debat, waaraan vertegenwoordigers van zeven politieke partijen deelnemen. De eensgezindheid over de noodzaak van ingrijpende maatregelen is groot. De energietransitie wordt benoemd als de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Energieneutrale woningen, ‘alle woningen van het gas’, uitrollen warmtenet, circulaire bedrijvigheid en streven naar duurzaamheid zijn doelstellingen van alle partijen.

Lelijke zonnepanelen

Tegen het einde van het debat komt ook de plaatsing van zonnepanelen ter sprake. De meeste deelnemers zijn het eens met de stelling dat het plaatsen van zonnepanelen volledig vergunningvrij moet zijn. Alleen SP en Partij voor de Dieren zijn een andere mening toegedaan. De Partij voor de Dieren bepleit een zekere toets door de overheid, de SP wil niet zonder meer panelen op Rijksmonumenten. De andere partijen denken dat dat zo’n vaart niet zal lopen: mensen plaatsen geen lelijke zonnepanelen op hun huis. Een ondernemer die zonnepanelen levert, helpt ze uit de droom: De mensen doen het wel, lelijke zonnepanelen plaatsen. En daarmee zijn we weer terug bij de architectuurdiscussie.

Dit vind je misschien ook leuk