Privacy & Cookies

Intonijmegen.com is een gezamenlijke website van de volgende partijen: Visit Arnhem Nijmegen B.V., Stichting Nijmegen Cultuurstad, Stichting Huis voor de Binnenstad en gemeente Nijmegen. Stichting Huis voor de Binnenstad, gevestigd aan de van Schaeck Mathonsingel 12, 6512 AR Nijmegen treedt op als penvoerder van dit samenwerkingsverband (hierna te noemen IntoNijmegen).

Intonijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring is vastgelegd hoe IntoNijmegen omgaat met persoonsgegevens, waar ze voor gebruikt worden en welke maatregelen we nemen om deze te beschermen. Wanneer je hier vragen over hebt kan je contact opnemen met info@intonijmegen.com.  

Persoonsgegevens die IntoNijmegen verwerkt
IntoNijmegen verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website. 

Onderstaand een overzicht van de gegevens die wij middels deze website verzamelen:
Persoonsgegevens die je actief verstrekt door een contactformulier in te vullen:
•    Voornaam
•    Achternaam
•    E-mailadres
•    Adres
•    Postcode
•    Plaats

Overig:
•    Ip-adres (geanonimiseerd) 

Waarom heeft IntoNijmegen deze persoonsgegevens nodig?
IntoNijmegen verwerkt deze persoonsgegevens met de volgende doelen:
•    Om op basis van je geanonimiseerd surfgedrag onze website dusdanig aan te passen dat deze beter aansluit op je voorkeuren. 
•    Om je een antwoord te kunnen geven op een eventuele vraag die je ons per mail, telefonisch of een ingevuld contactformulier stelt.
 

Hoe gebruikt en beschermt IntoNijmegen deze persoonsgegevens?
IntoNijmegen verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de website.

Geheimhoudingsplicht
Iedereen die werkzaam is binnen IntoNijmegen en toegang heeft tot persoonsgegevens is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging
IntoNijmegen neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
 

Met wie deelt IntoNijmegen deze persoonsgegevens?
IntoNijmegen gebruikt de persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Soms kan het nodig zijn om deze persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken.

Google Analytics
Met behulp van Google Analytics kunnen we informatie verzamelen over de bezoeken aan en het gebruik van deze website/dienst. Er is met Google voor de website intonijmegen.com een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld door Google worden geanonimiseerd en versleuteld. Het delen van deze gegevens met andere Google-diensten staat uit. 
 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Indien je vragen hebt over specifieke gegevens neem dan even contact op met info@intonijmegen.com.  

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Als bezoeker van de website maak je gebruik van een dienst. Je hebt het recht op je eigen gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Dit betekent dat je een verzoek kan indienen voor inzage, correctie of verwijdering. Dit verzoek mag je sturen naar info@intonijmegen.com

Wel willen we er zeker van zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Ter bescherming van ieders privacy vragen we wellicht om aanvullende documentatie die aantoont dat het verzoek door jou is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Welke cookies gebruikt IntoNijmegen?
Een cookie is een klein tekstbestand die op je computer, smartphone of ander digitaal apparaat wordt opgeslagen. Onderstaand hebben wij weergegeven welke cookies op je apparaat worden geplaatst door gebruik te maken van deze dienst/website.

Naam Soort Aanbieder Doel Vervaldatum
_ga Analytisch Google Analytics Onderscheiden van unieke bezoekers 2 jaar
_gid Analytisch Google Analytics Onderscheiden van unieke bezoekers 24 uur
_gat Analytisch Google Analytics Verminderen van het aantal verzoeken 1 minuut
_dc_gtm_ Analytisch Google Tag Manager Opvragen van gegevens die zijn opgeslagen in de Tag Manager 1 minuut
jsCookieCheck Functioneel   Controleert de status van het accepteren van cookies 6 maanden

Recht op indienen van een klacht
Indien je als bezoeker van deze website/dienst bezwaar wil maken tegen de wijze waarop IntoNijmegen jouw persoonsgegevens verwerkt dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact
Indien je vragen of opmerkingen hebt over privacy en cookies dan kan je contact opnemen via info@intonijmegen.com

NB.
Deze verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, IntoNijmegen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze verklaring kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 

[ laatste aanpassing document: maart 2019 ]