Dikke 8 voor intocht 4Daagse en Vierdaagsefeesten

Zowel de intocht op de Via Gladiola tijdens de 4Daagse als de Vierdaagsefeesten krijgen dit jaar als rapportcijfer een dikke 8 (in volgorde: 8,6 en 8,4). 91% van de bezoekers raadt vrienden en bekenden aan om de intocht te bezoeken en zelfs 95% de Vierdaagsefeesten. Dit zijn conclusies uit het onderzoek dat de gemeente heeft uitgevoerd om in beeld te krijgen wat de Vierdaagsefeesten en de intocht bij de 4Daagse betekenen voor de stad. Er is gekeken naar publiek, waardering voor het evenement, de economische invloed en het effect op de (toeristische) aantrekkingskracht van Nijmegen.

Feiten en cijfers

  • 43% van de bezoekers van de 66.670 bezoekers van de intocht bij de 4Daagse komt uit Nijmegen. Van de 1,5 miljoen bezoeken van de Vierdaagsefeesten komt 56% uit Nijmegen.
  • De gemiddelde leeftijd bij de intocht van de 4Daagse is 38 jaar waarbij 58% in de leeftijdscategorie 18 tot 34 jaar valt. Bij de Vierdaagsefeesten is de gemiddelde leeftijd iets lager: 30 jaar en is 78% is tussen de 18 en 34 jaar.
  • 74% van de bezoekers van de intocht 4Daagse is hoogopgeleid of volgt een hbo- of wo opleiding en dit geldt voor 80% van de bezoekers Vierdaagsefeesten.
  • De bezoekers van 4Daagse-intocht geven dit jaar ruim 2,4 miljoen euro uit aan vooral aan eten en drinken bij de horeca en bezoekers van de Vierdaagsefeesten bijna 64 miljoen.
  • 81% van de bezoekers Vierdaagsefeesten heeft al eerder de feesten bezocht en 77% was al eerder bij de intocht op de Via Gladiola.
  • Meer dan de helft van de bezoekers van de Vierdaagsefeesten en van de intocht Vierdaagse die nog nooit of maximaal twee keer in Nijmegen zijn geweest, zijn van plan om de stad in de toekomst vaker te gaan bezoeken. 61% van de feestgangers heeft een positiever beeld van de stad gekregen door het bezoeken van de feesten en dit geldt voor meer dan de helft van de bezoekers van de intocht.
  • Van bezoekers die een oordeel kunnen én hebben gegeven over het bekersysteem, is 80% positief over het systeem.

Verbeterpunten

Als meest genoemde verbeterpunten bij beide evenementen komt naar voren: meer (gratis) toiletten, vooral voor vrouwen en de wens om meer watertappunten en plekken om drinken te kopen.

Wat is onderzocht?

Aan de hand van 4 thema’s zijn de evenementen nader onderzocht: welke doelgroep gaat naar het evenement? Wat is de invloed op de stad, zowel economisch als toeristisch - promotioneel? En hoe wordt het evenement gewaardeerd door het publiek? Verder is bij de Vierdaagsefeesten-bezoekers gevraagd naar hun mening over de recyclebare beker. Bij de 4Daagse-intocht is extra informatie verzameld over de tribunes die langs het intochtgebied worden neergezet.

Over het onderzoek

De resultaten komen uit enquêtes die gemeente Nijmegen heeft laten afnemen via een extern bureau. Over de Vierdaagsefeesten zijn 596 enquêtes ingevuld en over de 4Daagse-intocht 908. Bij het bezoekersaantal en de uitgaven van bezoekers gaat het niet om harde resultaten, maar om schattingen.

Klik hier om de bijlagen te lezen.

Dit vind je misschien ook leuk...