Veertig jaar amateurarcheologie komt naar het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Gelderland

Museum Het Valkhof heeft een belangrijke collectie archeologische vondsten uit Winterswijk aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland kunnen toevoegen. Het betreft een schenking van amateurarcheoloog Jan Goorhuis, die zich meer dan veertig jaar actief voor de archeologie in Winterswijk heeft ingespannen. De collectie is daarom naar hem vernoemd.

De collectie Jan Goorhuis bestaat uit vele scherven, botten, stenen en bijzondere objecten zoals leren schoenen. Jan Goorhuis startte ruim veertig jaar geleden met zijn vrijwillige werk om archeologische objecten veilig te stellen die bovenkwamen bij reguliere bouwwerkzaamheden. Dat deed hij samen met andere leden van de Archeologische werkgroep van de Vereniging Het Museum. Zij hebben deze rijke archeologische collectie bijeengebracht en zorgvuldig gedocumenteerd.

De afgelopen jaren is de collectie door onderzoeksbureau RAAP geïnventariseerd en wetenschappelijk ontsloten dankzij de inzet van de gemeente Winterswijk, de Vereniging Het Museum en aanvullende financiële bijdragen van het Prins Bernhard fonds, het Roelvinkfonds en anderen. Na afronding van deze werkzaamheden kwam bij de vinder en de gemeente Winterswijk snel de wens op om een duurzaam onderkomen voor de collectie te vinden. Hiervoor benaderden zij het Provinciaal Depot Bodemvondsten Gelderland (PDB), onderdeel van Museum Het Valkhof. Het PDB beheert vondsten van recente opgravingen in Gelderland en stelt deze beschikbaar voor bruikleen en onderzoek.

Schenkingen worden niet zonder meer geaccepteerd, maar in dit geval nam het PDB de vondsten graag op: er zijn veel kruisverbanden met andere onderzoeken en de archeologie in dit deel van de Achterhoek is nog erg onderbelicht. Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland is daarom blij deze collectie nu voor bruikleen en onderzoek beschikbaar te kunnen stellen.

Te zien op de afbeelding: Leren schoen uit de 14de/15de eeuw uit een waterput van Winterswijk. ©: Gerard Bovenberg/Museum Het Valkhof

Dit vind je misschien ook leuk