Linda van der Pol

Eigenlijk doet Linda van der Pol niets liever dan zoeken en vinden. Deze journalist, opgeleid als cultuurhistoricus en neerlandicus, is verbonden aan onderzoeksplatform Investico en laat met grondige studies zien hoe Nederland functioneert. Als tegenwicht van het fastfood-nieuws dat in de media soms lijkt te overheersen.

Voor Ongekend duikt ze in het verleden: terug naar de universiteitscampus tijdens de Koude Oorlog. Daarvoor is ze als fellow gekoppeld aan de Radboud Erfgoed. 

Over Radboud Erfgoed

Ze is de bewaker van het archief en de bibliotheek van de universiteit en het Katholiek Documentatie Centrum. Niet tegen indringers, maar tegen de vergetelheid. Opdat elke professional én amateurhistoricus deze rijke collectie makkelijk weet te vinden en kan raadplegen. En die taak voert Radboud Erfgoed met veel creativiteit uit. Zo blijkt ook wel uit hun deelname aan Ongekend.

Radboud Erfgoed

Andere artiesten

Ongekend

Ongekend vertelt de verhalen die we nog niet kenden. Omdat ze verzwegen zijn, omdat ze de geschiedenisboeken niet haalden, omdat ze niet in de historische canon pasten of omdat we ze niet (ge)zien (hebben). Soms zijn het prachtige voetnoten bij een grote geschiedenis. Soms zijn het juist deze ongekende verhalen die de loop van de geschiedenis bepaald hebben.

Lees meer