Koninklijke onderscheiding voor Hubert Bruls

Commissaris van de Koning drs. John Berends reikte vanavond in het stadhuis de Koninklijke onderscheiding ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’ uit aan Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, vanwege zijn vele inspanningen met bijzondere waarde voor de samenleving.

Drs. Hubert Maria Franciscus Bruls (57) werd in 1999 wethouder in Nijmegen en was vervolgens van 23 mei 2002 tot 1 oktober 2005 Tweede Kamerlid voor het CDA. Op 1 oktober 2005 werd de heer Bruls burgemeester van Venlo. Zijn inspirerende leiding en vasthoudendheid waren doorslaggevend in de discussie over schaalvergroting en herindeling van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo.

In mei 2012 werd de heer Bruls benoemd als burgemeester van Nijmegen. Ook in deze rol heeft de heer Bruls grote gedrevenheid getoond op het gebied van regionale samenwerking, zoals de komst van het Regionaal WerkBedrijf, samenwerkingsverbanden op economisch gebied – onder andere in de vorm van Economic Board - en de verduurzaming in de regio Arnhem-Nijmegen met de oprichting van de Groene Metropoolregio.

De grensoverschrijdende samenwerking in de vorm van de Euregio Rhein-Waal staat tevens hoog op de agenda van de heer Bruls. Deze samenwerking richt zich onder andere op stedelijke ontwikkeling en het sociale en economische vlak.

In de afgelopen 10 jaar als burgemeester van Nijmegen heeft de heer Bruls zich een uitstekende belangenbehartiger van de stad en een doortastende verbinder getoond. Zo zet hij zich ook al jaren in om de banden tussen de gemeente Nijmegen, Radboudumc en Radboud Universiteit goed te houden en te intensiveren.

Als landelijk voorzitter van het Veiligheidsberaad toonde de heer Bruls zich een verbindende leider tijdens de uitbraak van de coronapandemie. Zowel in de rol van adviseur en gesprekspartner van het kabinet, als in de rol van voorzitter van 25 veiligheidsregio’s. Hij trad veelvuldig op in de media en legde de (corona)maatregelen van het kabinet in klare taal uit.

Tijdens de asielcrises in 2015 en 2021 zette hij zich in zijn stad in om de asielopvang in Nederland op een meer structurele en kwalitatieve manier te organiseren. Zo werden in beide perioden opvangpaviljoens opgebouwd in Heumensoord en is recent op sportpark Winkelsteeg een nieuwe en tijdelijke crisisnoodopvanglocatie voor 1.200 personen gerealiseerd.

In zijn rol als regioburgemeester van de (politie) Eenheid Oost-Nederland heeft men de heer Bruls leren kennen als een consequent en daadkrachtig bestuurder met gevoel voor relativering en humor.

Daarnaast heeft de heer Bruls een belangrijke rol in het Stedelijk Netwerk Nijmegen, een informele netwerkorganisatie van personen die een prominente functie vervullen bij overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en cultuur in de stad. Hij houdt regelmatig inspirerende betogen en verbindt alle partijen moeiteloos met elkaar.

Naast al zijn bestuurlijke ervaring, is de heer Bruls een echte burgervader. Hij gelooft sterk in menselijk contact en neemt, ondanks zijn drukke agenda, altijd tijd voor mensen. Dit kan variëren van het bijwonen van bingoavonden en repetities van zangkoren tot een bezoek aan een kinderopvanglocatie of de Nijmeegse kermis. De heer Bruls vindt het belangrijk om mensen met een open blik tegemoet te treden. Hij heeft een goede antenne voor hoe de samenleving zich ontwikkelt en welke rol de overheid in deze kan en moet spelen.

Vanwege zijn vele inspanningen met bijzondere waarde voor de samenleving heeft de heer Bruls de Koninklijke onderscheiding ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’ ontvangen tijdens een bijeenkomst in het stadhuis.

Dit vind je misschien ook leuk…