Goede resultaten eerste editie stadsbreed bekersysteem van de Vierdaagsefeesten

Nog niet eerder werd een recyclesysteem voor softcup bekers op zo’n grote schaal ingevoerd. Alle 46 podia en 124 terrassen van de Vierdaagsefeesten 2022 deden mee aan hetzelfde systeem, waarbij de bezoeker 50 cent extra betaalde bij het eerste drankje, en vervolgens de gebruikte beker kon inwisselen voor een nieuwe bij een volgende bestelling. Ook De 4Daagse deed mee met het systeem op start- en finishterrein De Wedren en militair kamp Heumensoord.

De resultaten

Gezamenlijk werd er 21.760 kilo gebruikte plastic bekers gescheiden ingezameld achter de bar, dit zijn 7 vrachtwagens vol. De bekers zijn in de fabriek verwerkt tot nieuwe grondstof. Van deze granulaatkorrels kunnen weer 2,4 miljoen nieuwe bekers worden gemaakt. Joris Bouwmeister, directeur-bestuurder Vierdaagsefeesten: “We zijn ontzettend trots op dit eerste resultaat. Een geweldig compliment aan alle bezoekers en alle ondernemers die het systeem hebben omarmd. Dit betekent een enorme stap vooruit om onze afvalberg te verkleinen. Na dit eerste succes, hopen we op ieders medewerking om volgend jaar het percentage gerecyclede bekers nog flink hoger te krijgen.”

Daarnaast werd ongeveer 15.000 kilo plastic uit rest- en veegafval gehaald, zo’n 40% van het totaal. Door deze nascheiding werden er nog verschillende soorten plastic en blik uitgefilterd, waarvan niet opnieuw bekers kunnen worden gemaakt, maar die wel kunnen worden verwerkt tot andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld plastic emmers.”

Die overige twee procent? Die hebben mensen waarschijnlijk mee naar huis genomen of zijn buiten het vergunningengebied in prullenbakken onderweg naar huis beland.

Reacties van het publiek

Hoewel er vooraf wisselende reacties waren, regende het al na de eerste dag van de Vierdaagsefeesten complimenten. Men waardeerde het enorm dat de stad zoveel schoner was. Binnenstadsbewoners ervaarden ook minder geluidsoverlast, omdat het krakende geluid van het lopen over stapels plastic sterk was verminderd. Uit een onafhankelijke bezoekersmonitor onder bijna 600 feestgangers bleek dat 81% van de bezoekers tevreden was over het nieuwe bekersysteem. 72% van de bezoekers gaf aan 50 cent een prima bedrag te vinden voor de beker.

De toekomst

Zowel de Vierdaagsefeesten als De 4Daagse gaan volgend jaar door met hetzelfde systeem. Henny Sackers, marsleider De 4Daagse: “Ook wij zijn enorm trots op dit eerste resultaat, en hoe we hier gezamenlijk in optrekken. Onze verwachting is ook dat het bezoekers en barpersoneel volgend jaar nog makkelijker af gaat omdat ze beter bekend zijn met het systeem.”

Volgens wet- en regelgeving moet het percentage volledig gerecyclede bekers in 2024 op 75% liggen, waarna het ieder jaar met 5% moet oplopen. Er is dus nog een weg te gaan om het percentage van 58 te laten stijgen. Ondernemers uit de stad, die voor 90% positief zijn over het invoeren van een gezamenlijk bekersysteem volgens een enquête van Stichting Vierdaagsefeesten, zien net als de Vierdaagsefeesten zelf, nog genoeg verbeterpunten voor de implementatie. De grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat ook de laatste beker van de avond niet op de grond belandt. Met aanvullend gescheiden inzameling bij de toiletten en na afloop van het programma bij uitgangen van pleinen, hoopt Vierdaagsefeesten het de bezoeker volgend jaar nog makkelijker te maken. Joris Bouwmeister: “Het argument dat we groot, publiek en complex zijn is voor ons geen reden om geen werk te maken van verduurzaming. Afgelopen zomer heeft bewezen dat het publiek hier echt aan mee wil werken. Met hun hulp en met alle ervaring van het afgelopen jaar moet dat in de toekomst zeker gaan lukken!”

Dit vind je misschien ook leuk...