Vrede van Nijmegen Penning

De Vrede van Nijmegen penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon of een organisatie die zich in politiek, wetenschap, economie of cultuur op bijzondere wijze heeft ingezet voor de ontwikkeling en positie van Europa, dan wel een bijdrage heeft geleverd aan Europese vrede, verdraagzaamheid en/of onderling respect tussen Europese burgers.

This page in English

 

Bellingcat-oprichter Eliot Higgins krijgt Vrede van Nijmegen Penning 2024

De Vrede van Nijmegen Penning 2024 is toegekend aan de Britse oprichter van het internationale onderzoeksjournalistiekcollectief Bellingcat, Eliot Higgins. Hij ontving de prijs voor zijn vernieuwende bijdrage aan vrede en mensenrechten. De penning werd op 18 april 2024 uitgereikt in de Stevenskerk in Nijmegen, waarna Higgins de Vrede van Nijmegenlezing uitsprak.

Lees meer

Gelauwerden

2010 - Jacques Delors

Jacques Delors is de eerste laureaat die de penning van de Vrede van Nijmegen heeft ontvangen. De voormalige voorzitter van de Europese Commissie (1985-1995) kreeg de medaille voor zijn inspanningen voor de Europese eenheid.

Jacques Delors streefde naar het slechten van de Europese landsgrenzen, omdat hij geloofde dat economische integratie de weg zou vrijmaken voor Europese eenheid. Delors richtte zich niet alleen op de economische dimensies van de Europese eenheid, maar ook op de sociale cohesie van Europa en de bevordering van de solidariteit tussen de rijkere en armere gebieden van Europa.

Maar misschien speelde Delors zijn belangrijkste rol wel direct na de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989. Hij slaagde erin de Duitse en Franse belangen om te zetten in Europese belangen. Vervolgens bereidde hij het Verdrag van Maastricht (1991) voor, dat een resolutie bevatte over de invoering van de euro en afspraken over een gemeenschappelijk buitenlands beleid onder leiding van de Europese Raad.

Booklet speeches

 

2012 - Umberto Eco

Op 7 mei 2012 werd de Vrede van Nijmegen-penning uitgereikt aan Umberto Eco. De onderscheiding diende als eerbetoon aan de Italiaanse schrijver en wetenschapper voor zijn bijdrage aan het denken en het debat over het verleden en de toekomst van Europa. Umberto Eco's bijdrage bestaat uit invloedrijke literaire werken die in bijna alle Europese talen zijn gepubliceerd, en waarin hij op zoek ging naar één Europese taal.

In zijn bijdrage aan het project "Oud Europa, Nieuw Europa, Kern-Europa" betoogde Umberto Eco dat de eenwording van Europa onvermijdelijk is. Burgemeester Dijkstra noemde Umberto Eco in zijn toespraak "een echte Europeaan", terwijl minister van Europese Zaken Ben Knapen Umberto Eco in zijn lovende toespraak "een bron van hoop - hoop voor de toekomst van een verenigd en welvarend Europa" noemde.

Booklet speeches

 

2014 - Neelie Kroes

De derde Vrede van Nijmegen-penning werd toegekend aan Neelie Kroes. Zij ontving deze als erkenning voor haar bijdragen aan de ontwikkeling en de welvaart van Europa. De medaille werd op 7 mei uitgereikt in de St. Stevenskerk in Nijmegen.

Met verstand en daadkracht heeft Kroes zich ingezet voor Europa. Als Europees commissaris bereidt ze het continent voor op de digitale toekomst. Ze steunt innovatie en snel internet voor alle Europeanen. Onder haar leiding heeft Europa geïnvesteerd in de productie van snellere, geavanceerdere en goedkopere chips, waarmee ze de basis heeft gelegd voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Zij doet dit in het besef dat ICT-technologie mensen kan samenbrengen, levens kan verbeteren en van groot economisch belang is.

Booklet speeches

 

2016 - Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Op 18 november 2016 is de Vrede van Nijmegen-penning uitgereikt aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Europa en de bescherming van de mensenrechten.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is sinds 1959 verantwoordelijk voor de bescherming van de mensenrechten in Europa. Het was de allereerste internationale juridische instelling waar individuen een klacht konden indienen over schendingen van de mensenrechten, en die de bevoegdheid kreeg om bindende uitspraken te doen aan de Europese staten.

De belangrijkste functie van het Hof is het bieden van genoegdoening aan individuele slachtoffers wier rechten zijn geschonden. Het slaat op de knokkels van staten die vernederende gevangenisomstandigheden opleggen, in geval van verdwijning en foltering tijdens burgeroorlog, politiegeweld of politiek gemotiveerde opsluiting. Daarnaast buigt het Hof zich over moeilijke vraagstukken in verband met de grondrechten in de hedendaagse samenleving, zoals de rechten van vluchtelingen en immigranten, gegevensbescherming en discriminerende uitlatingen van politici.

 

2018 - Paul Polman

Op 5 april 2018 is de Vrede van Nijmegen Penning toegekend aan Paul Polman, (voormalig) CEO van Unilever, en sprak hij de Vrede van Nijmegen lezing uit. Hij kreeg de penning vanwege zijn verdiensten voor de duurzame ontwikkeling van Europa.

"...vertrouwen is wat een samenleving bindt. Het bedrijfsleven moet zijn steentje bijdragen. Het kan geen toeschouwer zijn in een systeem dat het in de eerste plaats leven geeft. Mensen verwachten terecht dat het bedrijfsleven een drijvende kracht achter verandering is."

(Paul Polman, Vrede van Nijmegen lezing 5 april 2018)

De Vrede van Nijmegen Penning is in 2020 in verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet uitgereikt.

 

2022 - Frans Timmermans

Vanwege zijn inzet voor vrede en samenwerking in Europa is de Vrede van Nijmegen Penning 2022 toegekend aan Frans Timmermans. Op 12 mei heeft hij de penning in De Vereeniging te Nijmegen in ontvangst genomen.

 

2024 - Eliot Higgins

De Vrede van Nijmegen Penning 2024 werd toegekend aan de Britse oprichter van het internationale onderzoeksjournalistiekcollectief Bellingcat, Eliot Higgins. Hij ontving de prijs voor zijn vernieuwende bijdrage aan vrede en mensenrechten.

Geschiedenis van de Vrede van Nijmegen

In 1672 viel een coalitie bestaande uit Engeland, Frankrijk, Keulen en Münster de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen. Dit "rampjaar" betekende het einde van de periode van economische expansie. In 1675 wilden de strijdende partijen een stad kiezen waar een vredesverdrag kon worden getekend om een einde te maken aan de verschillende oorlogen die in Europa woedden. De Engelse troon koos Nijmegen.

Lees verder

Initiatiefnemers

Op initiatief van de Gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit en Royal Haskoning, en ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is de penning in 2010 voor de eerste maal uitgereikt aan dr. J. Delors. In 2012 is de penning uitgereikt aan professor Umberto Eco.  Na deze uitreiking heeft NXP Semiconductors de rol van Royal Haskoning als partner overgenomen.

Geïnspireerd door de vredesverdragen die in de jaren 1678 en 1679 in Nijmegen werden gesloten en daarmee een stap waren naar vrede in Europa, willen de initiatiefnemers van de Vrede van Nijmegen Penning het denken over de toekomst van Europa stimuleren en inspireren. Ze laten daarmee zien dat Nijmegen als oudste stad van Nederland zich verbonden voelt met de toekomst van Europa.

Wellicht ook interessant... - Ontdek de geschiedenis