Synapsium: symposium over cognitieve neurowetenschappen

 » Werk & ondernemen » Nijmegen innoveert

Synapsium is een jaarlijks symposium over cognitieve neurowetenschappen, georganiseerd door de gelijknamige Synapsium Commissie, onderdeel van de "Dondrite" studievereniging van de Cognitive Neuroscience Research Master Program aan de Donders Graduate School, Radboud Universiteit Nijmegen.

Het idee achter Synapsium is om te dienen als een interactief platform voor de nieuwste generaties onderzoekers die geïnteresseerd zijn in Cognitieve Neurowetenschappen - en toegepaste vakgebieden - om samen te komen. Ze presenteren onderzoek, prikkelende presentaties, workshops, experience lab, discussie panel, nevenactiviteiten en motiveren cross-institutionele uitwisseling, terwijl ze studenten de kans geven om vertrouwd te raken met recente innovaties binnen het vakgebied.


Waarom naar Synapsium gaan?

Synapsium brengt studenten, professoren, onderzoekers en bezoekers met elkaar in contact, met als doel een winstgevende en waardevolle uitwisseling en communicatie tot stand te brengen. Het doel is om studenten te stimuleren hun kennis in de praktijk te brengen, maar ze voorzien ook in interactief leren.

Ze willen ook een positieve invloed hebben op een algemene ontwikkeling en een verschil maken in de manier van studeren, benaderen en beleven van het studentenleven. Hun credo is dat ze echt kunnen zorgen voor een impactvol evenement dat bijdraagt aan het beleven van een nuttig moment in hun academisch pad, hen stimuleert, en hen ook een dag van plezier laat beleven binnen het neurowetenschappelijk veld. Als toekomstige onderzoekers geloven ze dat ze een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van de maatschappij, en zijn zich ervan bewust dat we de nodige vaardigheden al op de universiteit om de maatschappij op een positieve manier te beïnvloeden. 

Waar en wanneer

Ze hopen het evenement dit jaar weer in levende lijve op de Campus van de Radboud Universiteit te kunnen houden, na twee edities die online werden gehouden. De ambitie is dit jaar nog groter, aangezien dit de 10e editie van Synapsium is. Ze nodigen iedereen uit om deel te nemen aan het evenement op 21 mei 2022, in het Elinor Ostrom Gebouw, en tijdelijk met één ruimte in het RU Sportcentrum. 


Wat kun je verwachten

Langs met de transities in het CNS-veld en de wereld, is het onderwerp van het symposium het proces van verandering. De wens is om een interdisciplinaire aanpak te hanteren en verschillende expertises en perspectieven bij het evenement te betrekken. De belangrijkste focus ligt op Cognitieve Neurowetenschappen, maar de waaier van toepassingen en aanverwante gebieden komen ook aan bod: van theorie tot praktijk, van Psychologie tot Filosofie, van AI tot Bewegingswetenschap, van Technologie tot Neuroimaging technieken, Mindfulness, Communicatie in Wetenschap, enz. Ze nodigen ook externe bedrijven en neuro-industriële groepen uit die op de dag van het evenement een stand of een ervaringslab zouden kunnen hosten. 


Voor wie is Synapsium

Hoewel de hoofdrol is weggelegd voor studenten, nodigen ze verschillende doelgroepen uit: alumni, promovendi, Post Doc onderzoekers, hoogleraren, neurowetenschappen studenten van andere universiteiten, externe bezoekers, deelnemers van instellingen buiten de RU. 

Ze willen ook voor mensen buiten het wetenschappelijk veld interessant zijn, dus bieden zij een laagdrempelige open dag in de wetenschap om iedereen te bereiken en een groot publiek te stimuleren, naast het doel van ons om ook inclusiviteit en diversiteit te bevorderen. 

Het programma start 09.00 en eindigt 18.00 uur. 

De aanmeldingsprocedure opent rond eind februari 2022. Als u geïnteresseerd bent in het indienen van een aanvraag voor het presenteren van een onderzoek, of een poster, neem dan contact op met synapsiumdondrite@gmail.com voor vragen over vereisten, en bezoek de website van Synapsium voor updates en extra info. 

Registratie geopend!

Synapsium is een jaarlijks symposium over cognitieve neurowetenschappen, georganiseerd door de gelijknamige Synapsium Commissie, onderdeel van de "Dondrite" studievereniging van de Cognitive Neuroscience Research Master Program aan de Donders Graduate School, Radboud Universiteit Nijmegen. Wil jij het Synapsium 2022 bijwonen? Registratie is nu geopend! Registreren kan via Registration Synapsium 2022  of via de website

Registreren

Dit vind je misschien ook interessant...