Peace by Peace

Op 21 en 22 september viert Nijmegen voor de 80ste keer de bevrijding van de stad met het evenement Peace by Peace. In een tijd waarin vrede kwetsbaar is, geven een parade, een festival en een clubnacht de generaties van nu twee dagen lang een boost voor de vrede. Een boost die in heel Nederland mag worden gevoeld.

Benieuwd naar het volledige programma? Houd dan deze pagina in de gaten!

Laatste update: 28 juni 2024.

Het programma - Parade, festival & clubnacht

Hoe vier jij de vrede?

Voor steeds meer generaties Nederlanders is de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog niet langer bepalend voor het denken over onze vrijheid. De zorg voor een nieuwe oorlog wordt vaker als reden genoemd om te herdenken of te vieren. Daarom organiseren we een event rond het thema vrede. We willen de generaties van nu laten ervaren dat iedereen een aandeel heeft in het leven van een ander. Dat onze vrede en vrijheid nooit ‘af’ zijn en waar stukje voor stukje, persoon na persoon aan gewerkt moet blijven worden.

Tijdschema (onder voorbehoud)

Zaterdag 21 sept

13:00 Start Peace by Peace Parade. Verzamelen in de Gerard Noodtstraat. 

14:30 Aankomst parade op festivalterrein bij Vasim (Kolk). Programma met sprekers en korte set artiest/band.

15:00 Festival geopend en de mogelijkheid om in kleine (theater)tentjes optredens/expo/lezingen/workshops te bezoeken.

19:00 Aanvang Sunset March – deelnemers worden op het festivalterrein muzikaal onthaald, krijgen toespraak, korte instructies en uitleg van het vervolgprogramma. info: www.sunsetmarch.nl

19:36 Start Sunset March.

21:30 Gezamelijke afsluiting met een luchtacrobatische voorstelling van Bencha Theater: een voorstelling met acrobaten, live muzikanten en dansers.

22:00 Clubnacht in verschillende Vasim-binnenruimten i.s.m. Nijmeegse (nacht) initiatieven.

Zondag 22 september

10:30 Brunch – als gezamenlijke, verbindende opener.

11:00 Festival geopend met horeca, terras en theater, dans, muziek, expositie, workshops in diverse tentjes + een aantal activiteiten speciaal gericht op kinderen.

16:00 Afsluiting in de vorm van een concert.

18:00 EINDE

80 jaar vrijheid

Het programma ’80 jaar Vrijheid’ is een initiatief van de provincie Gelderland. Dit landsdeel was één van de zwaarst getroffen gebieden van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Acht maanden lang, van september 1944 tot mei 1945, was het strijdtoneel.

Met ’80 jaar Vrijheid’ wil de provincie een link leggen tussen heden en verleden. Wat hier toen gebeurde, gebeurt nog steeds, elders ter wereld. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, democratie en rechtsstaat evenmin. De provincie roept de inwoners op hier bij stil te staan, door de gebeurtenissen van toen actief te herdenken.

In deze regio nemen de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen deel aan ’80 jaar Vrijheid’. Het programma loopt van begin 2024 tot en met augustus 2025.

Meer informatie over vrijheid in de regio Nijmegen

Organisatie

Peace by Peace wordt georganiseerd door De Schoenfabriek in opdracht van de gemeente Nijmegen. Omdat het belang van vrede universeel is zijn we in heel Nederland + Duits- land actief met het bij elkaar brengen van mensen. Wij zien in Peace by Peace een hoopvol en inspirerend event waarbij iedereen kan bijdragen en hopen dat velen zich zullen aansluiten. Peace by Peace.