Ijs en water

De tijd van jagers en boeren vond plaats in de periode tot 3000 v. Chr.