Lindenberg heropent deuren per 2 juni aanstaande

Naar aanleiding van de meest recente richtlijnen die bekend werden gemaakt op de persconferentie van 18 mei j.l. en in navolging van het landelijke protocol van de branchevereniging Cultuurconnectie, is de Lindenberg opgetogen te melden dat zij haar deuren heropent. Het betreft een gefaseerde heropening die plaatsvindt op dinsdag 2 juni a.s.: deze is van toepassing op een deel van de disciplines waarin de Lindenberg actief is.  

Cursussen

Met ingang van 2 juni a.s. worden individuele en duolessen muziek hervat. Het gaat om cursisten van alle leeftijden, die muziekles volgen bij de Lindenberg op individuele basis (één leerling) of in de vorm van een duoles (twee leerlingen). Alle muzieklessen gaan voor deze groep weer van start.

Dit betekent dat de lesvormen die bestaan uit drie of meer personen en de cursussen in dans, theater, schrijven en beeldende kunst nog niet van start gaan op deze korte termijn. Momenteel wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze disciplines die in groepsverband worden gegeven in het nieuwe seizoen, vanaf september, weer onderdeel zijn van het cursusprogramma.

Getroffen coronamaatregelen

Alle cursuslokalen en theaterzalen zijn en worden extra vaak schoongemaakt, er is een speciale routing gemaakt door het gebouw, waarmee éénrichtingsverkeer is georganiseerd en spiegelwanden zijn opgehangen om tegemoetkomend “verkeer” te spotten. Daarnaast zijn er op maat gemaakte protocollen opgesteld rondom de activiteiten die worden opgestart vanaf 2 juni a.s. Deze protocollen zijn te raadplegen via de website van de Lindenberg. Alle activiteiten bij de Lindenberg worden georganiseerd binnen de geldende richtlijnen van de overheid en het landelijke protocol.

Onderwijs

Per 11 mei hebben de scholen voor primair (speciaal) onderwijs het onderwijs hervat. Het voortgezet (speciaal) onderwijs volgt per 2 juni. De Lindenberg kijkt in overleg met de scholen wat er wel en niet kan plaatsvinden aan cultuureducatie in lessen, projecten en activiteiten vanuit de Lindenberg op school en Cultuur En School Nijmegen

Theater en bijeenkomsten

Op dit moment wordt door de programmeurs onderzocht welke voorstellingen en gerelateerde activiteiten er kunnen plaatsvinden  in onze theaterzalen binnen de nieuwe richtlijnen van de overheid. Voor de voorstellingen die in verband met de coronamaatregelen tot op heden geen doorgang hebben kunnen vinden, wordt naar een vervangende datum gezocht. Bezoekers worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De ruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten zijn per 1 juni beschikbaar op aanvraag, maar alleen in beperkte mate en binnen de geldende richtlijnen.

Lindenberg Café

Tot 1 juli is het Lindenberg Café in ieder geval gesloten. Een kleine, alternatieve service zal worden geboden ter facilitering van de cursisten, en passend bij de ondersteunende functie die de horeca bij de Lindenberg als culturele instelling heeft.