Buurten bij opvanglocatie in Nijmegen op de Open azc dag

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de jaarlijkse Nationale Burendag een kijkje in de keuken te komen nemen. Op 23 september staan ook de deuren van de AZC locatie in Nijmegen van 13:00 – 16:00 uur open voor belangstellenden.

Op de Open azc dag is er de mogelijkheid om van dichtbij te zien hoe het leven en werken er op de opvanglocaties aan de Stieltjesstraat in Nijmegen aan toegaat. Er worden rondleidingen, workshops en andere activiteiten georganiseerd. Daarnaast vertellen medewerkers en bewoners over activiteiten en dagprogramma’s waar bewoners binnen en buiten het azc aan deelnemen.

Nationale Burendag

De Open azc dag vindt plaats op Nationale Burendag. Hiermee benadrukken we dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, de IND, VluchtelingenWerk Nederland en de DT&V sluiten zich hier van harte bij aan.

Partners Open azc dag

Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt, krijgt onderdak en begeleiding van het COA tot het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen of Nederland moeten verlaten. IND is verantwoordelijk voor de asielprocedure en de Dienst terugkeer en Vertrek voor het begeleiden van mensen die terugkeren. VluchtelingenWerk ondersteunt asielzoekers met voorlichting. Sinds 2015 organiseren deze vier partners de Open azc dag om zowel de vluchtelingen als de mensen die met hen werken een gezicht te geven.

Dit vind je misschien ook leuk…