Ommetje Limos en Mariënboom

(4,5 km)

Ommetje Limos & Mariënboom is een veelzijdige wandeling over heuvels en door dalen, langs kazernes zonder soldaten en bunkers vol vleermuizen. Het complete ommetje is 4,5 kilometer lang.

Onderweg kom je langs:

Klimrekken in de vorm van vliegtuigen
Vanaf 1905 werden in de drie kazernes verschillende onderdelen van het leger gehuisvest. De klimrekken in de vorm van vliegtuigen herinneren aan de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (LIMOS), die het terrein van 1953 tot 1990 in gebruik had.

Begraafplaats Rustoord
Aan de overkant zie je de grote protestantse begraafplaats Rustoord. Eind 19e eeuw kregen protestanten, rooms-katholieken en joden elk hun eigen begraafplaats buiten het centrum. Bij het oversteken van de Postweg kom je langs de joodse begraafplaats.

Oude laan met Amerikaanse eiken
Op dit punt zie je een o…

Ommetje Limos & Mariënboom is een veelzijdige wandeling over heuvels en door dalen, langs kazernes zonder soldaten en bunkers vol vleermuizen. Het complete ommetje is 4,5 kilometer lang.

Onderweg kom je langs:

Klimrekken in de vorm van vliegtuigen
Vanaf 1905 werden in de drie kazernes verschillende onderdelen van het leger gehuisvest. De klimrekken in de vorm van vliegtuigen herinneren aan de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (LIMOS), die het terrein van 1953 tot 1990 in gebruik had.

Begraafplaats Rustoord
Aan de overkant zie je de grote protestantse begraafplaats Rustoord. Eind 19e eeuw kregen protestanten, rooms-katholieken en joden elk hun eigen begraafplaats buiten het centrum. Bij het oversteken van de Postweg kom je langs de joodse begraafplaats.

Oude laan met Amerikaanse eiken
Op dit punt zie je een oude laan met Amerikaanse eiken. Vroeger maakte de laan deel uit van landgoed Mariënbosch. Nu loopt er een nieuw pad parallel aan de laan.

Kuilen in het bos
De kuilen in het bos zijn in de 19e eeuw gegraven. Toen haalde de Pannenfabriek aan de Groesbeekseweg hier de leem voor zijn dakpannen. Speeltuin De Leemkuil ligt in een nog veel grotere kuil.

Aquaduct van hout
Bijna 2000 jaar geleden stroomde hier water van Berg en Dal naar het Romeinse kamp op de Hunnerberg. Waarschijnlijk was dit aquaduct grotendeels van hout, waardoor er nu geen sporen meer van zijn. In het Mariënbos zijn nog wel geulen herkenbaar.

Stuwwal
Je loopt naar beneden vanaf de stuwwal. Deze stuwwal is ontstaan toen in de voorlaatste ijstijd gletsjers uit het noorden de grond omhoog duwden. Toen het ijs smolt, ontstonden dalen als het Hengstdal.

De Pastoor en de Kolonel
De Pastoor en de Kolonel: zo noemde men vroeger de torens die dit ‘Dommerpleintje’ domineren. De Pastoor is de spitse toren van de in 1993 gesloopte Christus Koningkerk. De Kolonel de toren met koepel van de Prins Hendrikkazerne.

Natuurpark met rijke flora en fauna
Op deze plek stond tot 1992 een militair hospitaal. Na de sloop ontstond op de schrale grond een waardevol natuurpark met een rijke flora en fauna. In de zomer zie je hier het zeldzame Rapunzelklokje bloeien. In de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog overwinteren vleermuizen als de
franjestaart en de grootoor.

Dit ga je zien

Startpunt: Molenveldlaan 1
6523 RJ Nijmegen
Eindpunt: Molenveldlaan 1
6523 RJ Nijmegen