Ommetje Galgenveld

(3,0 km)

Tussen studenten en senioren. Ommetje Galgenveld loopt door rustige straten, pleintjes en parkjes. Je komt door de prachtige Indische buurt en de professorenbuurt. Het complete ommetje is bijna 3 kilometer lang.

Onderweg kom je langs:

Winkelcentrum
Boven je hoofd hebben duizenden studenten jarenlang hun maaltijd gegeten. De komst van de Refter op de campus maakte de mensa overbodig. Het complex werd verbouwd en ingepast in een
groter geheel van nieuwbouw. Op het dak van de oude mensa is nu een grote daktuin voor bewoners van deze nieuwbouw.

Galgenveld
In 1968 was Galgenveld het tweede complex dat Stichting Studentenhuisvesting in Nijmegen bouwde, en het eerste van deze omvang. Van de 769 kleine kamers werden bij een grondige renovatie in 1987 350 grote gemaakt. De naam Galgenveld herinnert aan de executies die in de middeleeuwen op dit terrein plaatsvonden.

Het Groene Perron
Het Gro…

Tussen studenten en senioren. Ommetje Galgenveld loopt door rustige straten, pleintjes en parkjes. Je komt door de prachtige Indische buurt en de professorenbuurt. Het complete ommetje is bijna 3 kilometer lang.

Onderweg kom je langs:

Winkelcentrum
Boven je hoofd hebben duizenden studenten jarenlang hun maaltijd gegeten. De komst van de Refter op de campus maakte de mensa overbodig. Het complex werd verbouwd en ingepast in een
groter geheel van nieuwbouw. Op het dak van de oude mensa is nu een grote daktuin voor bewoners van deze nieuwbouw.

Galgenveld
In 1968 was Galgenveld het tweede complex dat Stichting Studentenhuisvesting in Nijmegen bouwde, en het eerste van deze omvang. Van de 769 kleine kamers werden bij een grondige renovatie in 1987 350 grote gemaakt. De naam Galgenveld herinnert aan de executies die in de middeleeuwen op dit terrein plaatsvonden.

Het Groene Perron
Het Groene Perron is aangelegd als compensatie voor het groen dat verloren ging bij de aanleg van de busbaan in de spoorkuil. Het parkje loopt door aan de overkant van de Groenewoudseweg.

Indische buurt
De Indische buurt dankt haar verscheidenheid aan de vele wijzigingen die er in de loop der jaren plaatsvonden in het stedenbouwkundig plan. Het Javaplein is bijvoorbeeld het enige gerealiseerde onderdeel van een plan uit 1918. Andere pleinen en straten stammen uit plannen van 1906, 1934 of later. Zo ontstond een gevarieerde buurt, die in 2009 de status ‘beschermd stadsbeeld’ kreeg.

Villa Saxon Holme
Op de gevel van deze villa zie je een embleem met de naam Saxon Holme. Villa Saxon Holme is in 1913/1914 gebouwd door Charles Estourgie, de architect die ook Huize Heyendaal (het kasteeltje op het universiteitsterrein) ontwierp. De villa is eerder in gebruik geweest als Provincialaat van de Paters Carmelieten, als dependance van het Sint Canisiusziekenhuis en als dermatologische kliniek.

Javabosje
Het Javabosje is een kleine oase in de buurt, ook voor dieren als eekhoorns, vleermuizen, marters, uilen en andere vogels. Samen met de omringende tuinen vormt het bosje voor de dieren een veilige
basis om overdag en ’s nachts de wijk in te gaan. Buurtbewoners helpen met het onderhoud en de ontwikkeling van het bosje.

Piushove
Piushove is een voormalig klooster, gebouwd in 1926. Bijna een halve eeuw lang vonden studerende priesters en paters hier onderdak. Na 1970 werd het een verzorgingshuis voor bejaarde zusters.

Toegangspoort Oud-Burgeren Gasthuis
De poort aan de Delistraat was tot 1846 de toegang tot het Oud-Burgeren Gasthuis aan de Molenstraat. Hier sleten oudere, alleenstaande Nijmegenaren sinds 1592 hun laatste dagen. Toen in 1967 het
gasthuis naar Galgenveld verhuisde, ging het poortje mee. Op de eerste verdieping van het nieuwe flatgebouw van het gasthuis staat ook het poortje van de achteringang van het gesloopte complex. Hier staan ook twee nieuwe flats: Alpha en Omega.

Dit ga je zien

Startpunt: Zorgcentrum De Provenier
Professor van Weliestraat 56
6524 PJ Nijmegen
Eindpunt: Zorgcentrum De Provenier
Professor van Weliestraat 54
6524 PJ Nijmegen

Beschrijving

Startpunt: Zorgcentrum De Provenier
Professor van Weliestraat 56
6524 PJ Nijmegen
  • Je kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen de beschrijving met de rug naar de ingang van zorgcentrum De Provenier. Ga rechts door de hekken. Ga na ongeveer 100 meter rechts het poortje in. Je komt in een winkelcentrum onder de oude mensa. Loop tussen de pilaren door en ga links op de Molukkenstraat en weer links de Professor Rogierstraat in.
  • Neem aan het einde het paadje naar rechts tussen de bomen. Steek over en loop links van de studentenflat richting de hoge flat. Steek de Oude Groenewoudseweg over naar het Groene Perron. Loop via het zandpad
    parallel aan het spoor tot u weer op de Oude Groenewoudseweg komt. Loop een klein stukje door, steek over en loop naar de overkant van het Javaplein. Ga links, dan rechts de Javastraat in.
  • Steek voorbij het plantsoentje de Archipelstraat over. Aan de overkant ziet u Villa SaxonHolme. Ga na Javastraat 80 het gangetje in. Kijk rustig rond in het Javabosje 6 en ga dan verder door de Javastraat tot de Fransestraat. Ga rechts en meteen weer rechts.
  • Voorbij Piushove op nummer 97 ga je links, rechts, links en weer rechts: de Delistraat. Steek de Archipelstraat over en vervolg je weg. Je komt langs de oude poort van het Oud Burgeren Gasthuis. Loop verder tot je rechts via de vlindertuin bij het beginpunt komt.
Eindpunt: Zorgcentrum De Provenier
Professor van Weliestraat 54
6524 PJ Nijmegen