Ommetje St. Anna

(3,7 km)

Historie en vernieuwing, religie en zorg. Je komt het allemaal tegen in St. Anna en Heyendaal. Het complete ommetje is 3,7 kilometer lang.

Onderweg kom je langs:

Mariakapel
Lourdes in Frankrijk is met 6.000.000 bezoekers per jaar het drukst bezochte pelgrimsoord ter wereld gewijd aan Maria. Door kleine bedragen bijeengebracht door de jeugd van heel Nijmegen is het mogelijk geworden deze in 1925 ingewijde Lourdesgrot te bouwen. De gebruikte stenen zijn uit Frankrijk afkomstig en er is zelfs een stukje steen uit de grot van Lourdes ingemetseld.

Maycrete noodwoningen
Deze in Engeland gekochte Maycrete noodwoningen zijn genoemd naar de Amerikaanse ontwerper Maybeck en de Engelse naam voor beton: concrete. Alleen gemeentes met een woningverlies van meer dan 20% tijdens de oorlog kwamen voor deze tijdelijke woningen in aanmerking. Verschillende keren zouden de woningen worden afgebroken, maar inmiddels hebben ze de status van gemeentelijk monument.

Vossenlaan
D…

Historie en vernieuwing, religie en zorg. Je komt het allemaal tegen in St. Anna en Heyendaal. Het complete ommetje is 3,7 kilometer lang.

Onderweg kom je langs:

Mariakapel
Lourdes in Frankrijk is met 6.000.000 bezoekers per jaar het drukst bezochte pelgrimsoord ter wereld gewijd aan Maria. Door kleine bedragen bijeengebracht door de jeugd van heel Nijmegen is het mogelijk geworden deze in 1925 ingewijde Lourdesgrot te bouwen. De gebruikte stenen zijn uit Frankrijk afkomstig en er is zelfs een stukje steen uit de grot van Lourdes ingemetseld.

Maycrete noodwoningen
Deze in Engeland gekochte Maycrete noodwoningen zijn genoemd naar de Amerikaanse ontwerper Maybeck en de Engelse naam voor beton: concrete. Alleen gemeentes met een woningverlies van meer dan 20% tijdens de oorlog kwamen voor deze tijdelijke woningen in aanmerking. Verschillende keren zouden de woningen worden afgebroken, maar inmiddels hebben ze de status van gemeentelijk monument.

Vossenlaan
De Vossenlaan is gelegen in de dierenbuurt maar heeft niets met een vos van doen. De naamgever is de wijnkoper Petrus Voss, een nazaat van de in 1639 regerende Nijmeegse burgemeester Anthonius Voss, die in 1661 leenheer werd van ‘het gut ter Haetert in het schependom van Nijmegen’ nu Winckelsteegh. Het was de weg naar Voss. De boerderij uit 1919 is opgenomen in het straatbeeld.

St. Annamolen
De St. Annamolen is in 1819 gebouwd als poldermolen in de buurt van Alphen aan de Maas. Toen het polderbestuur op stoom overging, kocht een olieslager aan de Hatertseweg de molen eind 1847 voor 4.850 gulden (ca. € 2.200,-) en herbouwde hem in de wijk Hazenkamp. Begin 20e eeuw maakte een dieselmotor de wieken overbodig. Verschillende restauraties waren nodig om de molen weer werkend te krijgen, maar door allerlei problemen zijn de molenstenen losgekoppeld van de molen. Nu draaien de wieken nog elke donderdag zonder te malen.

Gedenkteken Canisiusziekenhuis
Het Gedenkteken Canisiusziekenhuis is in 2005 door burgemeester ter Horst onthuld en is gemaakt door Theo Schreurs. Het plastiek stelt een kamerscherm voor om patiënten af te schermen, met daaroverheen attributen die gebruikt werden in het ziekenhuis dat hier van 1926 tot 1992 stond. Als je goed kijkt lijken de schermen wel wat op mensenfiguren.

Ronald McDonald Huis 
Het Ronald McDonald Huis Nijmegen is een van de vijftien huizen in Nederland die ouders van ernstig zieke kinderen onderdak bieden vlakbij een kinderziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat de nabijheid van familie de genezing van het kind bevordert. De huizen worden betaald door donateurs en deels gerund door vrijwilligers.

Waterlabyrinth
De waterpartij bij het Kastanjehof hebben bewoners met steun van de gemeente gerealiseerd. Water van omliggende daken verdwijnt in een soort put. Via een handpomp kan het water weer omhooggehaald worden en loopt dan in het labyrint. Via een drainagesysteem loopt het vervolgens de grond in. Het mozaïek aan de binnenkant en de tekst aan de buitenkant zijn van beeldend kunstenares Ila Beurskens.

Internationale Schakelklas
Op deze locatie verzorgt het Pontemcollege de eerste opvang van anderstalige leerlingen van alle nationaliteiten: de internationale schakelklas (ISK). Waar ze straks ook verder zullen leven, de leerlingen worden hier klaargestoomd om vervolgopleidingen te kunnen volgen, maar leren bijvoorbeeld ook zwemmen en zelfstandig worden. Op het gebouw zie je een in klei gebakken plastiek van de kunstenaar Jac Maris. Deze stelt de bron des levens voor, met een paar vogels drinkend van die bron.

Dit ga je zien

Startpunt: Lourdeskerk
Hatertseweg 111
6533 AD Nijmegen
Eindpunt: Lourdeskerk
Hatertseweg 111
6533 AD Nijmegen

Beschrijving

Startpunt: Lourdeskerk
Hatertseweg 111
6533 AD Nijmegen
 • We beginnen de wandeling bij de grot naast de Lourdeskerk aan de Hatertseweg. Je loopt richting Hatertseweg en gaat links. Bij de stoplichten steek je over. Ongeveer 70 meter
  voorbij voormalig plantenbedrijf Aalbers tussen nummer 273 en 275c ga je links van 291a het pad in. Op de kruising in de Enkstraat ga je rechts en weer rechts de Slotemaker de
  Bruïneweg in.
 • Bij de rotonde steek je over en vervolgt de route langs de ventweg van de Slotemaker de Bruïneweg. Aan de overkant zie je de Maycrete-woningen. 
 • Je gaat rechts de Vossenlaan in en loopt deze helemaal uit tot aan de speeltuin bij de St. Annamolen. Je gaat links en meteen rechts. Ter hoogte van de molen steek je de
  Hatertseweg over en gaat links. Je passeert het voormalige koetshuis, behorende tot het herenhuis ‘De Drie Wegen’, opgekocht door de Radboud Universiteit en na veel verbouwingen gesloopt. In de huidige nieuwbouw zetelt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Wegens de bouw van dit gebouw is de molen voor de windvang op een voetstuk geplaatst.
 • Je steekt bij de stoplichten de St. Annastraat over en gaat onder appartementengebouw Bellevue door. Je loopt via het gele pad het parkje in. Na 200 meter ga je rechts bij het
  gedenkmonument van het voormalige Canisius-Wilhelminaziekenhuis. Na 30 meter loop je de hellingbaan af, ga rechts en gelijk links de Uniceflaan in. 
 • Ga na het laatste huis rechts het pad in en steek de Theresiaweg over. Loop via de ventweg van de Kapittelweg naar de St. Annastraat. Aan je linkerkant zie je het Ronald McDonald
  Huis. Voor de St. Annastraat steek je links de Kapittelweg over en dan meteen rechts de St. Annastraat over. Steek na 5 passen naar rechts links het Knollenpad in. Bij de fietssluis
  ga je rechtdoor. Na 30 meter links. Straat volgen, let op de muurschildering en de speel- en jeu de boulestuin. Ga op de Kastanjelaan links.
 • Je loopt na 40 meter rechts de Kastanjehof in. Je slaat na 50 meter rechts het Akkerpad in. Aan het einde zie je links basisschool de Akker en tegenover je de Internationale
  Schakelklas. Je gaat rechts de Akkerlaan in. Rechts de Jacobslaan in en na 20 meter ga je rechts. Na 50 meter ben je weer bij het startpunt.
Eindpunt: Lourdeskerk
Hatertseweg 111
6533 AD Nijmegen