Goffert

Dit 27,93 hectare bos ligt geografisch in het midden van de stad Nijmegen, aan de rand van de wijk Grootstal. Het Goffertpark en het daarin gelegen stadion werden in de jaren 30 van de vorige eeuw aangelegd als volkspark, in het kader van de werkverschaffing. Een groot deel van de bosvakjes in het park was echter ook daarvoor al lange tijd bebost en maakte deel uit van de toenmalige Hatertse Heide. Als onderdeel van het park, worden de bosjes gebruikt door wandelaars, fietsers en andere vormen van recreatie.

De bosvakken in het Goffertpark bestaan overwegend uit volwassen, gesloten bos, waarin soms zeer fraaie oude bomen te vinden zijn. De soortensamenstelling varieert van loofbos tot vakken met naaldbos waarin grove den en soms douglasspar het beeld bepalen. De…

Dit 27,93 hectare bos ligt geografisch in het midden van de stad Nijmegen, aan de rand van de wijk Grootstal. Het Goffertpark en het daarin gelegen stadion werden in de jaren 30 van de vorige eeuw aangelegd als volkspark, in het kader van de werkverschaffing. Een groot deel van de bosvakjes in het park was echter ook daarvoor al lange tijd bebost en maakte deel uit van de toenmalige Hatertse Heide. Als onderdeel van het park, worden de bosjes gebruikt door wandelaars, fietsers en andere vormen van recreatie.

De bosvakken in het Goffertpark bestaan overwegend uit volwassen, gesloten bos, waarin soms zeer fraaie oude bomen te vinden zijn. De soortensamenstelling varieert van loofbos tot vakken met naaldbos waarin grove den en soms douglasspar het beeld bepalen. De bosvakken van het Goffertpark en tussengelegen grasvelden en waterpartijen vormen een groene long midden in de stedelijke omgeving van Nijmegen, samen met de bossen rond het ziekenhuis, Sanadome en het bosje rond de Pompekliniek. Dit groengebied levert een belangrijke bijdrage aan de stedelijke biodiversiteit.

Contact

Weg door Jonkerbos 55
Nijmegen
Plan je route

vanaf jouw locatie

Hier vind je ons