Spiegelbos

Dit 8,48 hectare bos ligt ten oosten van Lent, net buiten de gemeentegrenzen. Het bos is rond de eeuwwisseling aangelegd op grond van gemeente Bemmel, als compensatie voor de dijkversterking, waardoor een deel van landgoed Doornik verloren ging. In 2012 heeft gemeente Nijmegen de grond verworven en heeft het bos sindsdien in beheer.

Het bos is relatief jong en heeft daardoor nu nog een beperkte structuurvariatie. De ecologische kwaliteit van het bos zal geleidelijk toenemen. In de huidige situatie is het vooral de combinatie van bos, de stroken soortenrijk grasland daartussen en eromheen en de geleidelijke overgang via een zoom- en mantelvegetatie die ervoor zorgen dat in het Spiegelbos opvallend veel plant- en diersoorten te vinden zijn. 

Daarbij komt dat zich tusse…

Dit 8,48 hectare bos ligt ten oosten van Lent, net buiten de gemeentegrenzen. Het bos is rond de eeuwwisseling aangelegd op grond van gemeente Bemmel, als compensatie voor de dijkversterking, waardoor een deel van landgoed Doornik verloren ging. In 2012 heeft gemeente Nijmegen de grond verworven en heeft het bos sindsdien in beheer.

Het bos is relatief jong en heeft daardoor nu nog een beperkte structuurvariatie. De ecologische kwaliteit van het bos zal geleidelijk toenemen. In de huidige situatie is het vooral de combinatie van bos, de stroken soortenrijk grasland daartussen en eromheen en de geleidelijke overgang via een zoom- en mantelvegetatie die ervoor zorgen dat in het Spiegelbos opvallend veel plant- en diersoorten te vinden zijn. 

Daarbij komt dat zich tussen de bosvakken meerdere amfibieënpoelen bevinden. Zowel het omringende grasland, als de bosvakken, als de zoom- en mantelvegetatie op de overgang daartussen maken deel uit van het landleefgebied van (onder andere) de kamsalamander en de rugstreeppad die in de poelen voorkomen.

Contact

Lent
Nijmegen
Plan je route

vanaf jouw locatie

Hier vind je ons