Paraplufabrieken

De Paraplufabriek is een voormalig fabriekscomplex gelegen in de woonwijk Bottendaal in Nijmegen. Het pand wordt beheerd door de gelijknamige vereniging van bewoners en gebruikers.

De Vereniging de Parapluiefabriek stelt zich het bieden van betaalbare woonruimte aan jongeren en het onderbrengen van sociaal-culturele activiteiten ten doel. Zo wordt op een democratische manier een plezierige en creatieve woon-werksituatie gerealiseerd.

Het pand werd in 1982 gekraakt, sinds 1984 gehuurd en in 1995 door ons zelf aangekocht. Op dit moment biedt de Paraplufabriek onderdak aan zeven bewoners/bewoonsters en zo'n achttien activiteiten. In totaal heeft de vereniging zo'n 50 leden. De activiteiten komen zowel vanuit de bewoners als van buiten de Plu tot stand. Sommige activiteiten zitten al enkele jaren in het pand, zijn begonnen als hobby en uitgegroeid tot (semi-)commerciële bedrijfjes.

Activiteiten en bewoners dragen gezamenl…

De Vereniging de Parapluiefabriek stelt zich het bieden van betaalbare woonruimte aan jongeren en het onderbrengen van sociaal-culturele activiteiten ten doel. Zo wordt op een democratische manier een plezierige en creatieve woon-werksituatie gerealiseerd.

Het pand werd in 1982 gekraakt, sinds 1984 gehuurd en in 1995 door ons zelf aangekocht. Op dit moment biedt de Paraplufabriek onderdak aan zeven bewoners/bewoonsters en zo'n achttien activiteiten. In totaal heeft de vereniging zo'n 50 leden. De activiteiten komen zowel vanuit de bewoners als van buiten de Plu tot stand. Sommige activiteiten zitten al enkele jaren in het pand, zijn begonnen als hobby en uitgegroeid tot (semi-)commerciële bedrijfjes.

Activiteiten en bewoners dragen gezamenlijk zorg voor onderhoud en beheer van het gehele pand. Door deze unieke combinatie van wonen en werken is er sprake van een hoge betrokkenheid van alle leden. Zo kunnen veel activiteiten met relatief weinig geld ontwikkeld worden.

De Paraplufabriek is door ons zelf aangekocht na twee jaar lang onderhandelen met eigenaar, gemeente en bank. Het pand is ons eigendom. Onder het motto "De Plu is nu van U" hebben we nog net voor het einde van 1995 het pand zelf aan kunnen kopen. We hebben daarvoor een hypotheek afgesloten bij de Triodos-bank. Tevens hebben we bij deze bank een lening geregeld, zodat we het pand in drie jaar tijd kunnen gaan verbouwen. Die verbouwing is op dit moment zo goed als rond.

Het pand stamt uit 1889 en heeft tot eind jaren 60 dienst gedaan als parapluiefabriek. In juli 1982 werd het gekraakt en in 1984 was de eigenaar bereid om een huurovereenkomst te sluiten, waarna de Vereniging de Parapluiefabriek werd opgericht. Het gebouw was echter jarenlang niet onderhouden. Aan het inlopen van dit achterstallige onderhoud werd, ondanks de ongunstige eigendomssituatie, door de gebruikers/-sters van het pand hard gewerkt. Dit alles werd uit eigen zak betaald.

Steeds meer activiteiten vonden een onderkomen in de Plu en van de contributie werden de maandelijkse lasten betaald en werd gespaard voor het onderhoud.

Een aantal grote investeringen was op korte termijn noodzakelijk. Het brandveilig maken van het pand en het aanbrengen van vluchtroutes had hoge prioriteit. Daarnaast waren enkele forse verbeteringen aan het casco noodzakelijk (waaronder het vernieuwen van het dak).

Het grootste deel van deze werkzaamheden is door de leden zelf uitgevoerd. Doordat de leden jarenlang zelf het pand hebben onderhouden heeft men daartoe voldoende kennis en vaardigheden ontwikkeld.

Op initiatief van de Vereniging de Parapluiefabriek zijn in 1993 onderhandelingen met de eigenaar en de gemeente gestart. Hoewel de gemeente in eerste instantie nog huiverig tegenover het initiatief stond, hebben we ze overtuigd van de levensvatbaarheid van de plannen. Leden van de Plu en ambtenaren van de gemeente hebben intensief overlegd met elkaar. Bij de Triodosbank hebben we een hypotheek en een lening af kunnen sluiten.

Zodoende hebben we het pand in november 1995 eindelijk kunnen aankopen. Notaris Woolthuis was ons hierbij enorm behulpzaam. Dit betekende een nieuwe start. Het pand wordt op dit moment grondig verbouwd. Een groot aantal mensen is bereid gebleken om de Plu financieel te steunen.

Dankzij hun giften, leningen en borgstellingen hebben de financieringsplannen rond kunnen krijgen. Daarvoor zijn we hen eeuwig dankbaar.
Ook met de bewoners van de omliggende panden hebben we een goede relatie. Regelmatig geeft de Paraplufabriek een open dag zodat iedereen kan zien wat er zich hier afspeelt.

Contact

Van Oldenbarneveltstraat 63 A
6512 AT Nijmegen
Plan je route

vanaf jouw locatie

Hier vind je ons