Schaapskooibosje

Dit 2,87 hectare bos ligt aan de rand van de wijk Grootstal. Het huidige schaapskooibosje is op kaarten uit 1850 al als bos zichtbaar. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd in het bos een sanatorium (lighallen) gebouwd voor longpatiënten. Het bos stond toen bekend als het lighallenbos. In de zestiger jaren -het sanatorium had door beschikbaarheid van penicilline zijn functie verloren- werd de rechtervleugel aangebouwd die de naam ‘Schaapskooi’ kreeg en gebruikt werd als weekgebouw en feestzaal. Waarschijnlijk ontving het bosje daarmee zijn huidige naam. In dezelfde periode werd de wijk Grootstal gebouwd, waarmee het Schaapskooibosje zijn huidige vorm kreeg.

Het Schaapskooibosje is een gevarieerd bosje met een overwegend gesloten kronendak. In een groot deel van het bos is Amerikaanse eik de dominante soort, gemengd met beuk en zomereik. Plaatseli…

Dit 2,87 hectare bos ligt aan de rand van de wijk Grootstal. Het huidige schaapskooibosje is op kaarten uit 1850 al als bos zichtbaar. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd in het bos een sanatorium (lighallen) gebouwd voor longpatiënten. Het bos stond toen bekend als het lighallenbos. In de zestiger jaren -het sanatorium had door beschikbaarheid van penicilline zijn functie verloren- werd de rechtervleugel aangebouwd die de naam ‘Schaapskooi’ kreeg en gebruikt werd als weekgebouw en feestzaal. Waarschijnlijk ontving het bosje daarmee zijn huidige naam. In dezelfde periode werd de wijk Grootstal gebouwd, waarmee het Schaapskooibosje zijn huidige vorm kreeg.

Het Schaapskooibosje is een gevarieerd bosje met een overwegend gesloten kronendak. In een groot deel van het bos is Amerikaanse eik de dominante soort, gemengd met beuk en zomereik. Plaatselijk groeit klimop, zowel op de bodem als in de bomen en groepen van braam. In delen van het bosje ligt veel dood hout, variërend van dikke stammen tot dunner takhout, achtergebleven na het vellen van dode of gevaarlijke bomen. De combinatie tussen de hoeveelheid dood hout en de gevarieerde soortensamenstelling is van positieve invloed op de biodiversiteit van het bosje en de directe omgeving.

Contact

Grootstal
Nijmegen
Plan je route

vanaf jouw locatie

Hier vind je ons