Algoritmes voor betere cochleaire implantaten ontvangen NWO-subsidie

 » Werk & ondernemen » Nijmegen innoveert

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kent financiering toe aan een project van John van Opstal van de Radboud Universiteit. Binnen het OtoControl 2.0-project worden algoritmes ontwikkeld die betere cochleaire implantaten moeten opleveren.

Binnen het Open Technologieprogramma van NWO wordt 5,4 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor zeven verschillende onderzoeksprojecten, met daarnaast nog eens 1,4 miljoen euro aan investeringen van betrokken bedrijven en andere organisaties. Binnen de Radboud Universiteit is één project aangewezen, van John van Opstal, verbonden aan het Donders Centre for Neuroscience. 

Het Open Technologieprogramma biedt financiering voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma geeft bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis.

OtoControl 2.0

The next step towards optimal personalised fitting of cochlear implants

Een cochleair implantaat (CI) laat doven weer horen en spraak verstaan, maar een groot probleem is de enorme, onverklaarde variabiliteit tussen CI gebruikers. Klinische aanpassing van de CI gebruikt gestandaardiseerde ‘één-voor-allen’ procedures. Echter, slechts gepersonaliseerde karakterisering van het auditief systeem van de gebruiker en daarop aangepaste CI instellingen kunnen dit probleem oplossen.

In dit project ontwikkelen de onderzoekers methoden om grote hoeveelheden objectieve psychofysische en elektrofysiologische data van vele CI gebruikers uit meerdere klinische centra te analyseren. Ze ontwikkelen nieuwe machine-learning algoritmes en een smartphone thuis-applicatie, die een op data gebaseerd instellingsadvies geeft dat het best is aangepast op de individuele CI-gebruiker.

Dit artikel verscheen eerder op Radboud Universiteit.

Dit vind je misschien ook interessant...