Hogere mate van antistoffen bij toediening griepprik en coronabooster

» Werk & ondernemen » Nijmegen innoveert

Mensen maken meer antistoffen tegen COVID-19 aan als ze een coronabooster en griepprik ná elkaar krijgen, dan wanneer ze deze tegelijk ontvangen. Dit betekent mogelijk dat gelijktijdige toediening van de coronabooster en griepvaccinatie een lagere bescherming tegen COVID-19 biedt, maar dat moet vervolgonderzoek uitwijzen. Er treden geen extra bijwerkingen op bij gelijktijdige toediening. 

Ieder najaar ontvangen 60-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid een uitnodiging voor de griepprik. De afgelopen jaren zijn mensen in deze periode ook uitgenodigd voor een coronabooster. Met het oog op een eventuele opleving van het coronavirus in het winterseizoen, rees de vraag of gelijktijdige toediening van beide vaccins mogelijk is, of dat er beter een aantal weken tussen kan zitten. Het Radboudumc startte een onderzoek hiernaar. 

Uit de resultaten van deze studie blijkt dat de mensen die eerst de coronabooster en drie weken later de griepprik kregen, meer antistoffen aanmaakten dan mensen die beide prikken tegelijk kregen. Ook konden de antistoffen van die eerste groep, het virus beter neutraliseren dan de antistoffen van de mensen die ze gecombineerd kregen.

Onderzoeksleider Mihai Netea, hoogleraar Interne geneeskunde van het Radboudumc: ‘We zien bij beide groepen een sterke immuunreactie tegen het coronavirus. De immuunrespons was echter lager bij mensen die de vaccins gecombineerd ontvingen. Of dit daadwerkelijk leidt tot een lagere bescherming, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Maar er kunnen klinische implicaties  zijn. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig, waarbij we de deelnemers langer volgen.’

Hij benadrukt wel dat het een belangrijk aspect is waarmee rekening gehouden moet worden in toekomstige vaccinatiecampagnes voor ouderen: ‘De bevindingen van deze studie onderstrepen de noodzaak van meer onderzoek naar de gevolgen in het immuunsysteem. Nu gaat het om een combinatie van het griepvaccin en coronabooster, maar het geldt ook voor andere vaccincombinaties.’

De mensen die de coronabooster en het griepvaccin tegelijk kregen, hadden niet meer bijwerkingen dan de mensen die ze juist na elkaar ontvingen. Arts-onderzoeker en eerste auteur Elisabeth Dulfer: ‘Dit betekent dat een gelijktijdige toediening van de vaccins veilig is.’ Voor beleidsmakers leveren deze resultaten belangrijke informatie bij het plannen van een nieuwe vaccinatiecampagne in het najaar. 

Over de opzet van de studie

140 proefpersonen van 60 jaar en ouder kregen op verschillende momenten en in verschillende volgordes een griepvaccin en coronabooster. Aan de hand van hun bloedafname werd onderzocht hoe hun afweersysteem op deze vaccinaties reageerde. Ook hielden deelnemers bij hoeveel last zij kregen van eventuele bijwerkingen. De deelnemers werden tot zes weken na de eerste vaccinatie gevolgd. ZonMw subsidieerde dit onderzoek, de TACTIC-studie. De onderzoekers bieden hun resultaten aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan.

Dit artikel verscheen eerder op Radboudumc.

Dit vind je misschien ook interessant...