AI-programma ROBUST krijgt NWO-impuls van 25 miljoen euro

» Werk & ondernemen » Nijmegen innoveert

ROBUST, een initiatief vanuit het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), wordt getrokken door de UvA in samenwerking met 51 partners uit bedrijfsleven, overheid, en de kennissector, waaronder de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Het programma gaat het Nederlandse artificiële intelligentie (AI) ecosysteem verder versterken met een nieuwe impuls voor fundamenteel AI-onderzoek. ROBUST richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van betrouwbare en uitlegbare AI-technologie voor maatschappelijk relevante vraagstukken, in de zorg, logistiek, media, voeding, en energie. Het programma ontvangt een bijdrage van 25 miljoen euro vanuit NWO voor de komende 10 jaar.

ROBUST verenigt 17 kennisinstellingen, 19 meefinancierende industriële partners en 15 maatschappelijke organisaties vanuit heel Nederland. Maarten de Rijke, Universiteitshoogleraar Artificial Intelligence and Information Retrieval aan de UvA, is programmaleider van ROBUST.

De extra investering van 25 miljoen euro komt voort uit een NWO-call die tot stand is gekomen op initiatief van de Nederlandse AI Coalitie en heeft betrekking op het betrouwbaar en inzichtelijk maken van de werking van AI. NWO biedt vanuit de Lange Termijn Programma’s sterke publiek-private consortia de mogelijkheid om tienjarige financiering aan te vragen. Naast NWO dragen alle deelnemende bedrijven en kennisinstellingen bij aan ROBUST. Het totaalbudget voor ROBUST bedraagt ruim 87 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ROBUST programma is complementair aan het AiNed programma, en zal de samenwerking vormgeven op disseminatie, consolidatie en valorisatie van resultaten, en het behouden van talent voor Nederland. Dit draagt bij aan de ambitie uit de Strategie Digitale Economie van het kabinet om internationaal voorop te lopen bij de mensgerichte ontwikkeling en toepassing van de digitale sleuteltechnologie AI.

17 nieuwe labs

Onder de ROBUST-paraplu worden 17 nieuwe publiek-private labs opgestart die onderdeel worden van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), dat daarmee doorgroeit naar 46 labs. Binnen ICAI staan talent- en kennisontwikkeling in AI-technologie centraal. In het komend jaar zal ROBUST maar liefst 85 promovendi aantrekken. Na vijf jaar volgt nogmaals een wervingsronde voor 85 promovendi.

Van deze labs worden er zeven geleid door de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Bram van Ginneken, hoogleraar AI, leidt het onderzoek in het Radboudumc: ‘Dit project is uniek, vanwege de grootte en lange looptijd van tien jaar. Dankzij ons toponderzoek in het Radboudumc, gelinkt aan de slagkracht van bedrijven, kunnen we een nog sterker AI-ecosysteem opbouwen. Ook voor de vier onderzoekers die de labs bij ons gaan aansturen, is dit een zeldzaam mooie kans.’ In totaal gaat het om vier labs binnen het Radboudumc.

Marcel van Gerven, hoogleraar AI, is bij het onderzoek aan de Radboud Universiteit betrokken: 'De AI-afdeling van het Donders Institute zal samenwerken met ASM Pacific in het ASM ICAI-lab, dat gevestigd zal zijn in het Maria Montessori-gebouw van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Ons doel is het ontwikkelen van geavanceerde machine learning technieken met toepassingen in de halfgeleiderindustrie. De focus van het lab is de ontwikkeling van energie-efficiënte en robuuste intelligente technologie voor duurzame procescontrole.'

Mensgerichte AI voor duurzame groei

‘Wat ROBUST uniek maakt is dat de nieuwe labs niet alleen zullen bijdragen aan economische en technologische doelen maar ook aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, gericht op het verminderen van armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering’, zegt De Rijke. ‘Een belangrijke pijler binnen alle projecten is het optimaliseren van betrouwbare AI-systemen voor kwaliteiten als nauwkeurigheid, deugdelijkheid, herhaalbaarheid, veerkracht, uitlegbaarheid en veiligheid.’  

Net als de overige ICAI labs zullen de ROBUST labs het twin-win principe in de praktijk brengen: hechte publiek-private onderzoekssamenwerkingen in AI-technologie die leiden tot open publicaties en tot oplossingen die in de praktijk gevalideerd zijn. ‘We toetsen onze wetenschappelijke bevindingen binnen de context van bedrijven. Op die manier raakt het onderzoek eerder aan de praktijk en kunnen we inzichten veel beter onderbouwen. Hiermee valideren we niet alleen in labs, maar ook in de buitenwereld.

Startups, MKB, en beleidsmakers

‘AI is een systeemtechnologie die aan alle aspecten van de maatschappij raakt. Daarom is het van belang om de ontwikkeling en inzet van AI-technologie tot een breed gedragen verantwoordelijkheid te maken. ROBUST werkt samen met regionale maatschappelijke partners door heel Nederland, in het bijzonder met start-ups en het MKB.’ Doel is om niet alleen kennis en innovaties met de partners binnen ROBUST te ontwikkelen, maar om deze ook breder beschikbaar te maken voor andere partijen in het Nederlandse ecosysteem. Daarnaast zullen inzichten en implicaties voor beleid gedeeld worden met landelijke en Europese beleidsmakers.

Dit artikel verscheen eerder op Radboud Universiteit.

Dit vind je misschien ook interessant...