Freedom on Fire – Ukraine’s Fight for Freedom

Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Freedom on fire, the new documentary by director Eugene Afineevsky (Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom), tells us about the courage of the Ukrainian people, people’s ability to unite, show compassion and even humour amid destruction and death. In collaboration with Nijmegen4Ukraine.


With tragic events unfolding around the world, it serves as a reminder for us to continue helping people who are bravely resisting the unprovoked acts of aggression. Through personal stories of ordinary civilians, children, soldiers, doctors, mothers, the country’s elderly, journalists, religious leaders, and international volunteers, Freedom on Fire is a humanizing diary of millions of people whose lives were turned upside down by ten years of war.

November 21st, 2023 marks t…

Freedom on fire, the new documentary by director Eugene Afineevsky (Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom), tells us about the courage of the Ukrainian people, people’s ability to unite, show compassion and even humour amid destruction and death. In collaboration with Nijmegen4Ukraine.


With tragic events unfolding around the world, it serves as a reminder for us to continue helping people who are bravely resisting the unprovoked acts of aggression. Through personal stories of ordinary civilians, children, soldiers, doctors, mothers, the country’s elderly, journalists, religious leaders, and international volunteers, Freedom on Fire is a humanizing diary of millions of people whose lives were turned upside down by ten years of war.

November 21st, 2023 marks ten years since Maydan, large-scale protests that started all over Ukraine in support of closer integration with the European Union and against closer ties with Russia by the government at that time. The protests transformed into the Revolution of Dignity when Ukrainians fought for democracy and their European choice, having managed to oust the President who was driving Ukraine towards Russia against people’s will. Soon after, in spring of 2014 Russia annexed Crimea and instigated unrest in the East of Ukraine, later occupying parts of it.

While Maydan is the symbol of Ukrainian resistance, its 10 year anniversary is also a reminder that Russian war against Ukraine did not start just around 2 years ago. Nijmegen4Ukraine will organize a demonstration at Grote Markt at 17:30 to talk about Maydan, its significance and remind about the long-lasting Russian aggression against Ukraine. Following the demonstration, at 19.00h LUX will have the exclusive screening organized in collaboration with Nijmegen4Ukraine.


Freedom on fire, de nieuwste documentaire van regisseur Eugene Afineevsky (Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom), vertelt ons over de moed van het Oekraïense volk, het vermogen van mensen om zich te verenigen, mededogen en zelfs humor te tonen te midden van vernietiging en dood. In samenwerking met Nijmegen4Ukraine.


Nu er over de hele wereld tragische gebeurtenissen plaatsvinden, herinnert het ons eraan om mensen te blijven helpen die zich moedig verzetten tegen niet-uitgelokte agressie. Aan de hand van persoonlijke verhalen van gewone burgers, kinderen, soldaten, artsen, moeders, ouderen, journalisten, religieuze leiders en internationale vrijwilligers is Freedom on Fire een humaniserend dagboek van miljoenen mensen wier leven op zijn kop staat door tien jaar oorlog .

Op 21 november 2023 is het tien jaar geleden dat Maydan plaatsvond, grootschalige protesten die overal in Oekraïne begonnen ter ondersteuning van nauwere integratie met de Europese Unie en tegen nauwere banden met Rusland door de toenmalige regering. De protesten veranderden in de Revolutie van Waardigheid toen de Oekraïners vochten voor de democratie en hun Europese keuze, nadat ze erin waren geslaagd de president af te zetten die Oekraïne tegen de wil van het volk naar Rusland dreef. Kort daarna, in het voorjaar van 2014, annexeerde Rusland de Krim en veroorzaakte onrust in het oosten van Oekraïne, en bezette later delen ervan.

Hoewel Maydan het symbool is van het Oekraïense verzet, herinnert het 10-jarig jubileum er ook aan dat de Russische oorlog tegen Oekraïne niet pas twee jaar geleden begon. Nijmegen4Ukraine organiseert om 17.30 uur een demonstratie op de Grote Markt om te praten over Maydan, de betekenis ervan en om stil te staan bij de langdurige Russische agressie tegen Oekraïne. Aansluitend op de demonstratie is er om 19.00 uur in LUX de exclusieve vertoning, georganiseerd in samenwerking met Nijmegen4Ukraine.

Prijzen

  • Gratis

Hier vind je ons