Laurens Moreno Ensemble, Boedapest Boulevard 2021

Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

*** English text below ***

De traditionele, rijke Hongaarse zigeunermuziek, maar dan in een warm register: gespeeld met twee altviolen, een cymbaal en een contrabas. Tijdens Boedapest Boulevard 2021 brengt het Laurens Moreno Ensemble eigen interpretaties van soms eeuwenoude liederen.

Altvioliste Laurens Moreno hoorde lang geleden Hongaarse zigeunermuziek op een oude opwindgrammofoon en raakte direct gefascineerd. Ze studeerde aan het conservatorium bij Esther Apituley en speelde samen met onder anderen Nello Mirando en beeldend kunstenaar (en violist) Armando.

Ze verdiept zich in dit onmetelijke repertoire, de uit het leven gegrepen liederen en de vurige speelstijl van de Roma-muziek, vooral zoals die is ontstaan rondom Boedapest en van generatie op generatie op het gehoor wordt doorgegeven. Graag wil ze de altviool hierin een eigen stem en een grotere rol geven.

Tijdens haar avo…

*** English text below ***

De traditionele, rijke Hongaarse zigeunermuziek, maar dan in een warm register: gespeeld met twee altviolen, een cymbaal en een contrabas. Tijdens Boedapest Boulevard 2021 brengt het Laurens Moreno Ensemble eigen interpretaties van soms eeuwenoude liederen.

Altvioliste Laurens Moreno hoorde lang geleden Hongaarse zigeunermuziek op een oude opwindgrammofoon en raakte direct gefascineerd. Ze studeerde aan het conservatorium bij Esther Apituley en speelde samen met onder anderen Nello Mirando en beeldend kunstenaar (en violist) Armando.

Ze verdiept zich in dit onmetelijke repertoire, de uit het leven gegrepen liederen en de vurige speelstijl van de Roma-muziek, vooral zoals die is ontstaan rondom Boedapest en van generatie op generatie op het gehoor wordt doorgegeven. Graag wil ze de altviool hierin een eigen stem en een grotere rol geven.

Tijdens haar avontuurlijke zoektocht naar de bron van de zigeunerklanken ontmoette Laurens de in Boedapest opgegroeide cimbalist Bandi Váradi, die bekend is om zijn delicate speelstijl. Met hem vormt ze een vast duo, dat voor deze tournee wordt versterkt door Bandi’s zoon Bandika Váradi, een begaafde altviolist, en de fantastische contrabassist Ricsi Vásko.

Ze nemen een antieke cymbaal en een oude grammofoon mee. De bijzondere klanken nemen de toeschouwers mee naar vervlogen tijden, maar tonen ook aan dat deze muziek nog altijd springlevend is.

Het Laurens Moreno Ensemble is een uniek ensemble dat een vissersdorpje aan het IJsselmeer - Laurens is geboren en getogen in Durgerdam - met Boedapest aan de Donau verenigt. 

Met deze tournee presenteren ze ook de nieuwe cd A gém – De reiger.

Hongaarse zigeunermuziek met de altviool in het zonnetje met de wereldpremière van het nummer Miro Grayiscko Giellie ‘Granini, van Nello Mirando.

altviool: Laurens Moreno | altviool/gitaar: Bandika Váradi | cymbaal: Bandi Váradi | contrabas: Ricsi Vásko

www.laurensmoreno.com

* Deze productie valt onder de gastprogrammering van de Lindenberg.

LET OP: voor dit concert heb je geen coronatoegangsbewijs nodig omdat de 1,5 meter afstand in acht wordt gehouden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

During Budapest Boulevard 2021, the Laurens Moreno Ensemble will perform its own interpretations of sometimes age-old songs. The traditional, Hungarian gypsy music, played with two violas, a cymbal and a double bass.

Viola player Laurens Moreno got to know Hungarian gypsy music on an old wind-up gramophone a long time ago and was immediately fascinated. She studied at the conservatory with Esther Apituley and played together with, among others, Nello Mirando and visual artist (and violinist) Armando.

She immerses herself in this immense repertoire, the songs taken from life and the fiery playing style of Roma music, especially as it originated around Budapest and is passed on by ear from generation to generation. She would like to give the viola its own voice and a greater role in this.

During her adventurous search for the source of the gypsy sounds, Laurens met cymbalist Bandi Váradi, who grew up in Budapest, who is known for his delicate playing style. Together they are the Laurens Moreno Ensemble, which is reinforced for this tour by Bandi's son Bandika Váradi, a gifted viola player, and the fantastic double bass player Ricsi Vásko.

They take an antique cymbal and an old gramophone with them. The special sounds transport the spectators to bygone times, but also show that this music is still very much alive.

With this tour they also present their new CD A gém – De heron.

viola: Laurens Moreno | viola/guitar: Bandika Váradi | cymbal: Bandi Váradi | double bass: Ricsi Vasko

www.laurensmoreno.com

*  This performance is part of our guest programming. 

PLEASE NOTE: you do not need a Digital COVID Certificate (DCC) to visit this concert because the 1,5-metre distance is still required.

Prijzen

  • € 15,00

Kenmerken

Hier vind je ons