Thomas Halliday

Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

What would you do if you could time travel? What if you could see the state of the earth in 30, 100, or 1000 years?


This talk is in English.

It might seem crazy, but recent research in geology and palaeontology has given us an incredible amount of knowledge on what life and earth looked like centuries ago. Many of the things we fear, such as ocean acidification, rising sea levels and greenhouse gases, have happened before.

Palaeobiologist Thomas Halliday wrote an acclaimed and marvellous book in which he, like a real …

What would you do if you could time travel? What if you could see the state of the earth in 30, 100, or 1000 years?


This talk is in English.

It might seem crazy, but recent research in geology and palaeontology has given us an incredible amount of knowledge on what life and earth looked like centuries ago. Many of the things we fear, such as ocean acidification, rising sea levels and greenhouse gases, have happened before.

Palaeobiologist Thomas Halliday wrote an acclaimed and marvellous book in which he, like a real time traveller, visits all sorts of places in the early history of life on earth. He talks about it like it was yesterday. Walking among tiny dwarf elephants on an Italian island, penguins the size of rugby players in Antarctica, or swimming alongside enormous reefs of glass sponges in warm oceans that have little oxygen. Otherlands opens up completely new worlds and views that you didn’t know were possible. Life is always changing and adapting: a message of both hope and concern, because we can’t escape it.
Jaap Tielbeke
The moderator of this conversation is author and editor Jaap Tielbeke.
Being an Idealist festival
During the festival ‘Being an Idealist’, we will educate the new generation of idealists in LUX on the 12th, 13th and 14th of May 2022. Get inspired by original visions and enthusiastic dreams of idealists and discover how you can make an impact together with others.

---

Wat als je zou kunnen reizen in de tijd? Wat als je zou kunnen zien en ervaren hoe de aarde er bij ligt over 30, 100 of 1000 jaar?

De voertaal van deze lezing is Engels.

Dat lijkt een idiote gedachte, maar dankzij recent onderzoek in de geologie en paleontologie weten we ongelofelijk veel over hoe het leven en de aarde er lang geleden uitzagen. Veel waar wij nu voor vrezen, als verzurende zeeën, stijgende zeespiegels en broeikas aarde, vonden in de geschiedenis eerder plaats. 

Evolutiebioloog Thomas Halliday schreef een bejubeld en wonderbaarlijk boek waarin hij als een ware tijdreiziger allerlei plekken bezoekt in de diepe geschiedenis van het leven op aarde. Hij vertelt erover alsof hij gisteren nog rondliep tussen de piepkleine dwergolifanten op een Italiaans eiland, pinguïns zo groot als rugbyspelers in Antarctica of zwemt langs enorme riffen van glasachtige sponzen in de warme, zuurstofarme oceanen. Otherlands opent compleet nieuwe werelden en vergezichten die je niet voor mogelijk hield. Het leven verandert altijd en past zich aan. Een boodschap van zowel hoop als onrust. Want ook wij ontkomen daar niet aan. 
Jaap Tielbeke
De moderator van dit gesprek is auteur en redacteur Jaap Tielbeke.


Being an Idealist festival
Op het festival ‘Being an Idealist’ op 12, 13 en 14 mei 2022 in LUX leiden we de nieuwe generatie idealisten op. Laat je inspireren door originele visies en enthousiaste dromen van wereldverbeteraars en ontdek hoe jij, samen met anderen, impact kan maken.

Prijzen

  • € 10,00

Hier vind je ons