Deep End x Oddstream, Craving for Narrative

Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

*** English version below ***

Kunnen we een film kijken zonder een narratief te vormen in ons hoofd? Kun je je eigen leven veranderen door een nieuw verhaal over jezelf te bedenken? En kun je wellicht een land veranderen wanneer je een verzonnen narratief maar vaak genoeg herhaalt?

Hoewel de meeste dingen zonder aanwijsbare reden gebeuren hebben we de neiging ze toch onderdeel…

Lees verder

*** English version below ***

Kunnen we een film kijken zonder een narratief te vormen in ons hoofd? Kun je je eigen leven veranderen door een nieuw verhaal over jezelf te bedenken? En kun je wellicht een land veranderen wanneer je een verzonnen narratief maar vaak genoeg herhaalt?

Hoewel de meeste dingen zonder aanwijsbare reden gebeuren hebben we de neiging ze toch onderdeel te maken van een groter verhaal. Het beschrijven van je dag, het ophalen van herinneringen en het nadenken over toekomstplannen; we gieten ze in een verhaal zodat ze begrijpelijk en logisch klinken. Deze narratieven kunnen zelfs zo sterk zijn dat hun eigen leven gaan leiden - los van de realiteit. We vormen jeugdherinneringen zonder dat we ze daadwerkelijk hebben onthouden, enkel omdat onze moeder de verhalen zo vaak heeft verteld. Ook kunnen we nostalgie voelen voor tijden vóór we zelf geboren zijn, simpelweg omdat we de verhalen zo goed kennen uit de media.

Dit lijkt allemaal onschuldig, maar in een breder historisch of politiek perspectief kunnen sterke narratieven ontzettend leidend zijn. Voor sommige politici zijn sterke leugens belangrijker dan redelijke oplossingen – wanneer een krachtig en duidelijk narratief maar vaak genoeg herhaald wordt kan een goede mediacampagne een heel land veranderen.

In deze expositie deconstrueert Deep End Film deze narratieven om hun overtuigende maar vaak ook irrationele krachten te onderzoeken.

De expositie bestaat uit zeven audiovisuele werken, waaronder:

Past Perfect
Jorge Jacome, 2019, Portugal

[…] Craving for Narrative 
Max Grau, 2015, Germany

Deze expositie is een samenwerking tussen Oddstream en Deep End Film. Met je ticket kan je ergens tussen 18.00 en 23.00 uur langskomen. Reken erop dat je ongeveer twee uur nodig hebt om alle films te zien.

Deep End Film cureert filmprogramma’s rondom thema’s of locaties. Sinds 2013 organiseerden ze veel verschillende evenementen voor films in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam en voor verschillende festivals en podia.  Meer informatie op de Facebookpagina van Deep End Film

Oddstream organiseert exposities, meet-ups en workshops voor kinderen en volwassenen rondom kunst en technologie. Oddstream art & technology is onderdeel van de Lindenberg, huis voor de kunsten in Nijmegen. www.oddstream.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Are we able to watch a film without forming a story in our head? Can you change your life by changing your story? Or even change a country, if you repeat a fake narrative often enough?

Although most things just happen for no particular reason, we tend to fit them into stories. From describing your day, recalling old memories or thinking about future plans - we somehow turn it into a story that is comprehensible and makes sense. These narratives can even be so strong that they start live a life on their own, outside of reality. We form memories of our youth without remembering them, only because our mother has repeated the stories so often. And we can feel nostalgic for times before we were born, just because we know the stories by heart from all the media. 

This all seems innocent, but in a bigger perspective - when it comes to history or politics - strong narratives are leading as well. For some politicians powerful lies seem more important than reasonable solutions - if you repeat a clear and powerful narrative often enough, a good media campaign can change a country.

In this exhibition Deep End Film is breaking down these narratives to investigate their powerful but sometimes irrational forces. 

The exhibition exists of seven audiovisual works, such as:

Past Perfect
Jorge Jacome, 2019, Portugal

[…] Craving for Narrative 
Max Grau, 2015, Germany

This exhibition is a collaboration between Oddstream and Deep End Film. With your ticket, you can come at any moment between 18.00 and 23.00. Your visit to this event will take about two hours.  

Deep End Film curates film programs around themes or locations. Since 2013 they organised many different events with short and feature films in Nijmegen, Utrecht and Amsterdam and programmed for different festivals and venues. More information on the facebookpage of Deep End Film

Oddstream organizes exhibitions, meet-ups and workshops for children and adults around art and technology. Oddstream is part of the Lindenberg, huis voor de kunsten in Nijmegen. www.oddstream.nl

Lees minder

Prijzen

  • € 5,00
Deep End x Oddstream, Craving for Narrative

Hier vind je ons