De werkende mens | Lezing en gesprek met arbeidssocioloog Agnes Akkerman, arbeidsjurist Femke Laagland en politiek filosoof Mathijs van de Sande

Luister naar arbeidsjurist Femke Laagland, arbeidssocioloog Agnes Akkerman en politiek filosoof Mathijs van de Sande over de waarde en betekenis van werk in de 21ste eeuw.

Werken we om te leven of leven we om te werken? Wat vast staat is dat als gevolg van flexibilisering en robotisering het arbeidslandschap de komende decennia ingrijpend zal veranderen. Hoe beïnvloeden deze ontwikkelingen de betekenis die we toekennen aan werk? Maakt de flex-economie werknemers kwetsbaarder? Legt de coronacrisis structurele onrechtvaardigheden in de arbeidsmarkt bloot? Luister naar arbeidsjurist Femke Laagland, arbeidssocioloog Agnes Akkerman en politiek filosoof Mathijs van de Sande over de waarde en betekenis van werk in de 21ste eeuw.

Openingstijden

  • maandag 30 november 202020.00 - 21.15 uur

Prijzen

  • € 7,50
201130-de-werkende-mens-cultuurstad_2714553069.jpg

Hier vind je ons